Návod kompresoru Orlík JSK 75

Popis a návod k oblsuze pístového kompresoru orlík 1JSK - 75 - S

Skener_20220401

Skener_20220401 (2)

Technický popis kompresoru 1JSK-75:

Skener_20220401 (3)

Skener_20220401 (4)

Skener_20220401 (5)

Skener_20220401 (6)

Skener_20220401 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skener_20220401 (8)

Skener_20220401 (9)

 

Skener_20220401 (10)

 Vzorový formulář pro záznam o udržování a opravách kompresoru Orlík:

Skener_20220401 (11)

 

Skener_20220401 (12)

Skener_20220401 (13)

 

 

Návod kompresoru VKDI Orlík PKS | EK 35 - 50 | 2 JSK 75

 

PKS35-EK50-EK35-PKS50-jsk75-kompresor-orlik-navod-k-obsluze

 

 

Obsah - Návod k obsluze kompresoru orlík: 

1) POPIS A NÁVOD K OBSLUZE KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK 35 A PŘEMÍSTITELNÉ KOMPRESOROVÉ STANICE PKS 35

1.1) CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

1.2) TECHNICKÉ ÚDAJE

1.3) TECHNICKÝ POPIS

1.4) TECHNICKÝ POPIS KOMPRESORU 2 JSK 75-2

1.5) UMÍSTĚNÍ KOMPRESORU

1.6) OBLUSHA KOMPRESORU

1.7) PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

1.8) POKYNY PRO ÚDRŽBU

1.9) ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

1.10) MAZÁNÍ KOMPRESORU

1.11) NÁHRADNÍ DÍLY KOMPRESORŮ EK 35, PKS 35

 

2) POPIS A NÁVOD K OBSLUZE KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK 50, EK 50-2 A PŘEMISTITELNÉ KOMPRESOROVÉ STANICE PKS 50, PKS 50-2

2.1) CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

2.2) TECHNICKÉ ÚDAJE

2.3) TECHNICKÝ POPIS

2.4) TECHNICKÝ POPIS KOMPRESORU 3 JSK 75-2

2.5) UMÍSTĚNÍ KOMPRESORU

2.6) OBLUSHA KOMPRESORU

2.7) PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

2.8) POKYNY PRO ÚDRŽBU

2.9) POPIS ELEKTRICKÉ ČÁSTI PŘEMÍSTITELNÉ KOMPRESOROVÉ STANICE PKS 50

2.10) POPIS ELEKTRICKÉ ČÁSTI KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK50-2

2.11) ZÁVĚREČNÁ UPOZORNĚNÍ

2.12) NÁHRADNÍ DÍLY KOMPRESORŮ EK 50, PKS 50, EK 50-2 a PKS 50-2

2.13) REVIZNÍ ZPRÁVA - revize tlakové nádoby / vzdušník kompresoru JSK

 

3) NÁVOD PRO TLAKOVÝ SPÍNAČ KOMPRESORU ORLÍK JSK 75

3.1) NASTAVENÍ TLAKOVÉHO ROZSAHU SPÍNAČE TSA PRO KOMPRESORY ORLÍK JSK 75

3.2) TLAKOVÝ DIAGRAM PRO NASTAVENÍ ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TLAKU SPÍNAČE TSA

3.3) PŘIPOJENÍ TLAKOVÉHO SPÍNAČE PRO KOMPRESOR ORLÍK DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

 

4) NÁVOD PRO TLAKOVÝ SPÍNAČ CONDOR S ODFUKEM PRO KOMPRESORY ORLÍK JSK / DSK 75 

4.1) SCHÉMA ZAPOJENÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ CONDOR MDR 3 S ODFUKEM

___________________________________________________________________________________________

Orlik_Schema_JSK75_2_2

1) POPIS A NÁVOD K OBSLUZE KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK 35 A PŘEMíSTITELNÉ KOMPRESOROVÉ STANICE PKS 35

1.1) CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Kompresorové soustrojí EK 35 i přemístitelná kompresorová stanice PKS 35 se vyznačují především nízkou hmotností, malými rozměry, vysokým provozním přetlakem při jednostupňové kompresi a nízkou hladinou hluku.

Základem soustrojí i stanice je vzduchový kompresor 2 JSK 75.2, který je spojen s elektromotorem pružnou spojkou. Kompresor 2 JSK 75-2 je jednostupňový dvouválec s nuceným chlazením vzduchem. Je vybaven souosými ventily destičkovými, odlehčovacím zařízením, hlídačem teploty a sacím filtrem.

POUŽITÍ

Pro vzduchové spotřebiče v různých oblastech národního hospodářství.

 

1.2) Technické údaje:

Výkonnost kompresoru

35m3 h-1

Jmenovitý výtlačný přetlak

800 kPa (6 bar)

Přetlakový rozsah automatického cyklu (PKS 35)

580 – 860 kPa

Výtlačný přetlak pro trvalý provoz (EK 35)

800 kPa (8 bar)

Výtlačný přetlak pro krátkodobý provoz (EK 35)

1000 kPa (10 bar)

Sací tlak absolutní

100 kPa (1 bar)

Sací teplota

20 °C

Druh vzdušniny

vzduch

Počet válců

2

Počet stupňů

1

Průměr válce

75 mm

Zdvih pístu

70 mm

Jmenovité otáčky

1450 min-1

Teplota za zpětným ventilem (EK 35)

150°C

Teplota za vzdušníkem (PKS 35)

60°C

Příkon na hřídeli kompresoru

5,1 kW

Chlazení

vzduchem

Mazání

rozstřikem

Množství oleje

720 g

Druh oleje

M6 AD

Spotřeba oleje

10g h-1

Výkon elektromotoru

5,5 kW

Napětí; kmitočet

3 + N 380 V; 50 Hz

Hladina hluku La

84,8 dB (A)

Hmotnost kompresorové stanice (PKS 35)

cca 300 kg

Hmotnost soustrojí (EK 35)

cca 150 kg

Objem tlakové nádoby (PKS 35)

0,3 m2

 

Krátkodobým provozem se rozumí plynulém, nejdéle 15 min. stoupání přetlaku z hodnoty pro trvalý provoz na maximální hodnotu pro krátkodobý provoz s následující půlhodinovou dobou klidu nebo chodu při tlaku dosahujícím nejvýše max. hodnoty pro trvalý provoz.

 

1.3) TECHNICKÝ POPIS

Kompresorové soustrojí sestává z:

 1. Kompresoru 2 JSK 75-2
 2. Elektromotoru
 3. Společného rámu

 

Přemístitelná kompresorová stanice sestává z:

 1. Kompresoru 2 JSK 75-2
 2. Elektromotoru
 3. Společného rámu
 4. Vzdušníku o objemu 300 litrů

 

Rozmerovy-vykres-PKS35-kompresor-orlik

 

1.4) TECHNICKÝ POPIS KOMPRESORU 2 JSK 75-2

Kompresor 2 JSK 75-2 je stojatý jednostupňový dvouválec. Je sestaven z klikové skříně, klikového mechanismu, válců, souosých ventilů, hlav, dochlazovače, ventilátoru, krytů a odlehčovacího zařízení.

Kliková skříň je litinová, skříňové konstrukce. K přední a zadní stěně skříně jsou připevněna ložisková víka. Spodní část tvoří olejovou vanu. Olej se do klikové skříně nalévá hrdlem po vyšroubování odvzdušňovače.

V bočním víku je umístěna měrná tyčinka, která slouží ke kontrole výšky hladiny oleje. Boční víka slouží ke kontrole, montáží a demontáži ojnic.

Klikový mechanismus sestává z klikového hřídele s kuličkovými ložisky, ojnic, plátů s kroužky a pístních čepů. Klikový hřídel je uložen ve dvou kuličkových ložiskách. Na ojničních čepech klikového hřídele jsou zalícovaný ojnice. V horním oku ojnice je točně uložen pístní čep, který je nalisován v pístu z hliníkové slitiny.

Válce jsou honovány a společně s hlavou a souosým ventilem přitaženy průběžnými šrouby ke klikové skříni.

Souosý ventil je samočinný. Vnitřní část ventilu je sací, vnější výtlačná.

Hlava válce je odlitek z hliníkové slitiny. Žebrování hlavy zajišťuje dobrý odvod tepla. Na výtlačné straně hlavy je připevněn dochlazovač spojený s výtlačným potrubím.

Odlehčovací zařízení slouží ke spolehlivému rozběhu stroje. Po zastavení stroje vypustí tlakový vzduch z potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem a umožní tím rozběh kompresu bez protitlaku.

Ventilátor zajišťuje dobré chlazení stroje. Nasávaný vzduch je usměrňován krytem a veden přes válce, ventily a hlavy válce na dochlazovač.

Hlídač teploty je umístěn v prostoru hlavy válce a nastaven na 110°C +- 5°C. Výrobce OEZ Letohrad označí J5A. 220 V/0,5 A. Hlídač teploty musí být zapojen do obvodu cívky stykače. Zvýší-li se teplota v okolí hlídače nad stanovenou hranici, dojde k automatickému zastavení stroje. Zapnutí nastane samočinně po poklesu teploty na určenou hodnotu. Životnost hlídače teploty – 2000 zapnutí a vypnutí. Po vypnutí je nutné odpojit kompresor od elektrické sítě a provést prohlídku (porucha ventilu, nedostatek oleje, prasklý řemen pohonu ventilátoru apod).

Sací filtr zajišťuje účinnou filtraci nasávaného vzduchu a snižuje hlučnost. Uvnitř tělesa filtru je upevněna vyměnitelná papírová filtrační vložka obchodní číslo Mototechny 840-095 890.

Rám je trubkový, společný pro kompresor i elektromotor a slouží zároveň jako dochlazovač. S kompresorem je spojen žebrovou trubkou. V provedení EK 50 je rám vybaven pojistným ventilem a manometrem a pružně uložen na nosném rámu. V provedení PKS 50 je pružně uložen na vzdušníku.

Zpětný ventil je umístěn za rámovým dochlazovačem a pružným přípojem. Zabraňuje proudění stlačeného vzduchu zpět do kompresoru. V provedení EK 50 je za zpětným ventilem připevněna příruba pro trubku s vnějším průměrem 32 mm.

Vzdušník (pro provedení PKS 50) slouží jako zásobník stlačeného vzduchu. Je ležatý, válcový s klenutými dny, o objemu 300 litrů. Je odzkoušen na předepsaný přetlak. Na spodní části jsou připevněna kolečka. Na víku vzdušníku je umístěn redukční ventil, pojistný ventil, manometr a tlakový spínač, který ovládá automaticky pracovní cyklus kompresoru. Vzdušník je dále vybaven vypouštěcím zařízením a čističem vzduchu.

 

1.5) UMÍSTĚNÍ KOMPRESORU

Kompresor má být umístěn v místnosti dostatečně velké a vysoké. Místnost má být dostatečné větrána, aby v ní vzduch cirkuloval. Nasávaný vzduch musí být čistý, bez prachu, rozprášené barvy, výparů kyselin apod., jinak by mohlo dojít k předčasnému opotřebení stroje. V případě potřeby je nutno vzduch přivádět z prostor mimo místnost, ve které je kompresor umístěn.

ZATĚŽOVÁNÍ KOMPRESORU

Prvních 50 hodin provozu zatěžujte kompresor nejvýše na 80% přípustných hodnot.

 

1.6) OBLUSHA KOMPRESORU

Chcete-li předejít poruchám a tím vyřazení stroje z provozu, dbejte následujících pokynů:

Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda je stroj řádně připojen na elektrovodnou síť. Vyšroubujte měrku oleje, zjistěte stav a případně doplňte olej po horní rysku tyčinky. Olej nesmí nikdy klesnout pod spodní rysku.

Při prvním spuštění ihned překontrolujte, zda směr točení kompresoru je shodný s šipkou na krytu náhonu ventilátoru. Točí-li se stroj opačným směrem, ihned jej vypněte a změňte smysl otáčení elektromotoru.

Před každým spuštění při trvalém provozu 1 / za 8 hodin překontrolujte stav oleje v klikové skříni. Sluchem kontrolujte, zda neslyšíte za chodu hluk, nebo nárazy ve stroji, které signalizují poruchu. Kontrolujte napnutí řemenu pro pohon ventilátoru.

Pro mazání kompresoru používejte automobilový olej M 6AF. První výměnu proveďte po 100 hodinách provozu, následující po 500 hodinách provozu. Při teplotách nad 0 °C používejte automobilový olej M 5AD, první rozběh kompresoru provádějte bez protitlaku a kompresor zatěžujte až po dostatečném ohřátí olejové náplně.

 

1.7) PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Během provozu mohou nastat následující poruchy:

Kompresor nedosahuje jmenovité výkonnosti

Porucha na ventilu (v sací nebo výtlačné části) – ventily rozebrat, vyčistit, případně vyměnit poškozené části.

Prasklé písní kroužky – vyměnit

Znečištění papírová vložka sacího filtru – vyměnit

Vysoká teplota okolí – zajistit větrání místnosti

Kompresor dodává vzduch o malém tlaku

Porucha na ventilu – ventily rozebrat, vyčistit případně vyměnit poškozené díly

Kompresor se přehřívá

Porucha na ventilu – vyčistit

Málo oleje ve skříni – doplnit

Silně znečištěné žebrování – očistit

Volný nebo prasklý řemen pro pohon ventilátoru – napnout řemen nebo vyměnit

Vysoká teplota okolí – zajistit větrání místnosti

Kompresor klepe

Volný pístní čep, volné ojniční ložisko – servis

Nápadné zbytky těsnění nebo karbonu ve válci – vyčistit

Neklidný chod, rázy ve spojce

Vyosení kompresoru a elektromotoru – seřídit

 

1.8) POKYNY PRO ÚDRŽBU

Údržba kompresoru spočívá hlavně v pravidelné kontrole mazacího oleje a jeho včasném doplňování. Další údržba spočívá v čištění ventilu, v kontrole dotažení šroubů, napnutí řemene ventilátoru a čistoty filtrační vložky sacího filtru. Při kontrole a čistění ventilu nejdříve odšroubujete 3 matice přitahující sací potrubí k hlavám a sejměte ho i se sacím filtrem. Pak odšroubujte šrouby M5 s půlkulatou hlavou, přidržující vrchní část kapoty na hlavě kompresoru. Po sejmutí vrchní části kapoty odšroubujte 12 matic M10 průběžných šroubů přitahujících hlavy, souosé ventily a válce ke skříni. Dále odpojte žebrovanou trubku od dochlazovače (4 matice M8) a rámu (4 šrouby M6 s vnitřním šestihranem) z dochlazovače vyšroubujte šroub přípojky vedoucí k odlehčovacímu zařízení. Z průběžných šroubů stáhněte hlavy kompresoru s dochlazovačem jako jeden celek. Stejným způsobem stáhněte souosé ventily. Pří údržbě ventilů se řiďte samostatným návodem. Při montáží zachovejte správné pořadí dílců. Poškozená těsnění nahraďte novými stejné síly. Současně zkontrolujte stav vyměnitelné papírové vložky sacího filtru, dotažení šroubů konzoly ventilátorů k horní ploše klikové skříně a přitažení hřídele ventilátoru do konzoly. Na kompresoru kontrolujte pravidelně (poprvé po 1 měsíci, pak po 3-4 měsících) dotažení všech šroubových spojů. Kontrole spojů po výměně těsnění věnujte zpočátku zvýšenou pozornost. Po 3 měsících kontrolujte napnutí řemene pro pohon ventilátoru. Napnutí řemene ventilátoru proveďte po odpojení trubičky odlehčovacího zařízení a po sejmutí krytu náhonu ventilátoru. Sejměte plechový kroužek řemenice a odeberte distanční podložky po celém obvodě řemenice. Kryt ventilátoru očistěte a opačným způsobem proveďte montáž. Přitom dbejte na řádné nasazení krytu náhonu ventilátoru nesoucího část odlehčovacího zařízení. Odlehčovací zařízení je seřízeno závodem a jeho správná funkce se projeví tak, že po zastavení kompresoru je slyšet sykot vzduchu unikajícího z části vytlačeného potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem. Po odpouštění vzduchu sykot ustane a kompresor je připraven k dalšímu rozběhu. Případné seřízení se provede povolením nízké matice M16X1,5 a pootočením šestihranu OK 17 o 1/6 až 1/3 otáčky doprava a dotažením zajišťovací nízké matice. Zbytečnou manipulaci s odlehčovacím zařízením nedoporučujeme, aby nenastaly obtíže při rozběhu kompresoru, nebo případně spálení elektromotoru.

ÚDRŽBA VENTILU

Spočívá v pravidelném čistění po 400 až 600 hodinách provozu. Čistění se provádí měkkými kartáči po úplné demontáži ventilu. Pro lepší odstranění zbytků spáleného oleje a jiných nečistot namočte součásti do nafty nebo petroleje. Při čištění je nutné chránit před poškozením hlavně dosedací plochy sedel a těsnících desek. Zároveň se při čištění provádí kontrola opotřebení či poškození (koroze, trhliny) všech součástí. Aby se zabránilo únavovým lomům vysoce namáhaných pružících a těsnicích desek je nutné provádět jejich výměnu po 1 200 provozních hodinách.

Demontáž ventilu – po vyšroubování matice dojde k uvolnění všech součástí ventilu.

Montáž ventilu – při montáži je nutné zachovat pořadí a nastavení součástí. Tyto se uloží do příslušných vybrání v sedlech a pomocí šroubů a matic se sedla ks obě dostatečně přitlačí. Pružící desky sací po smontování přiléhají prohnutými jazýčky na těsnící desku. Správnost smontování ověřte několikerým odtlačením těsnících desek od sedel. Mezi sedly a těsnícími deskami nesmí být vůle. Pro montáž použijte pouze součásti čisté a nepoškozené.

Graf-zavislosti-vykonnosti-vytlacny-pretlak-kompresor-orlik-PKS35

 

1.9) ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Kompresorové soustrojí je dodáváno bez elektrické instalace. Připojení na elektrovodnou síť včetně uzemnění celého stroje může provést pouze odborný pracovník podle podmínek uživatele. Kompresorová stanice je dodávána bez přívodního kabelu. Připojení na elektrovodnou síť provede sám uživatel podle vlastních podmínek. Provedení elektrické instalace musí odpovídat platným ČSN včetně dimenzování přívodního vodiče. Při výměnách, čistění zpětného ventilu dbejte při jeho montáži do potrubí na správné umístění. Teflonové sedlo zpětného ventilu musí být umístěno u příruby, která je blíž ke kompresoru. Nesprávné zabudovaný ventil by způsobil havárii kompresoru. Tlaková nádoba je technickým zařízením, jehož provoz a údržba se řídí ČSN 69 0012. Kompresorové soustrojí i kompresorová stanice jsou určeny pro prostředí obyčejné dle ČSN 33 0300 a N 2,3 dle ČSN 03 8805. Výrobce si vyhrazuje právo na inovační vývoj bez prominutí do tohoto návodu. Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby, které byly s obsluhou stroje prokazatelně seznámeny a mají k obsluze písemné pověření vystavené provozovatelem. Pro obsluhu elektrické části zařízení platí ustanovení ČSN 34 3100. Prohlídky a opravy kompresorů provádět za klidu stroje a při vypnutém hlavním vypínači el. proudu. Technická data a popis kompresoru platí pro sériové provedení. Při dodávkách atypických strojů dle požadavku odběratele nejsou provedené zvláštní úpravy v této dokumentaci zahrnuty.

Schema-elektricke-zapojeni-kompresor-orlik-jsk75-psk35

1.10) MAZÁNÍ

Kompresor je mazán automobilovým olejem M6 AD, který vyhovuje provozu rychloběžného stroje i dosahovaným teplotám. První výměnu oleje proveďte po 100 hodinách provozu. Následující výměnu oleje proveďte po každých 500 hodinách provozu. Při provozu je třeba olej podle potřeby dolévat!

 

Rozpis-dilu-kompresor-Orlik-2JSK75-vykres

Technicky-vykres-kompresor-orlik-2jsk75 

 

1.11) NÁHRADNÍ DÍLY KOMPRESORŮ EK 35, PKS 35

Sada těsnění

5B-529 Těsnění (mezi dochlazovač a výtlačné potrubí)

4N-559 Těsnění (mezi dochlazovač a hlavu)

4V-0026 Těsnění (mezi hlavu a ventil)

AV-0373 Těsnění pod válec

4N-661 Těsnění bočního víka

4N-582 Těsnění (ložiskové víko u odlehč. Zařízení)

4N-572 Těsnění ložiskového víka

5N-558 Těsnění pod souosý ventil

4N-766 Těsnění (za zpětný ventil)

 

Pístní kroužek těsnící průměr 75

Pístní kroužek stírací průměr 75

Pístní kroužek stírací s expanderem a průměrem 75

12-082/2-K Samočinný ventil souosý

Klínový řemen (BARUM INDUSTRIAL)

08/10 001 Sací filtr

3V-0503 Pružná spojka

1V-0274 Kryt spojky

3V-0419 Zpětný ventil

01/30 166 Ucpávka (pouze pro PKS 35)

3V-0125 Redukční ventil (pouze pro PKS 35)

 

 

EK50-vzduchove-kompresory

 

2) POPIS A NÁVOD K OBSLUZE KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK 50, EK 50-2 A PŘEMISTITELNÉ KOMPRESOROVÉ STANICE PKS 50, PKS 50-2

2.1) Charakteristické vlastnosti:

Kompresorová soustrojí EK 50, EK 50-2 i přemístitelné kompresorové stanice PKS 50, PKS 50-2 se vyznačují především nízkou hmotností, malými rozměry vysokým provozním přetlakem při jednostupňové kompresi a nízkou hladinou hluku. Základem soustrojí i stanic je vzduchový kompresor 3 JSK 75-2, který je spojen s elektromotorem pružnou spojkou. Kompresor 3 JSK 75-2 je jednostupňový tříválec s nuceným chlazením vzduchem. Je vybaven souosými destičkovými ventily, odlehčovacím zařízením, hlídačem teploty a sacím filtrem.

Použití:

Pro vzduchové spotřebiče v různých oblastech národního hospodářství.

 

2.2) Technické údaje:

Výkonnost kompresoru

50 m3 h-1

Jmenovitý výtlačný přetlak

600 kPa (6 bar)

Přetlakový rozsah automatického cyklu (PKS 50)

650 – 900 kPa

Výtlačný přetlak pro trvalý provoz (EK 50)

800 kPa (8 bar)

Výtlačný přetlak pro krátkodobý provoz (EK 50)

1000 kPa (10 bar)

Sací tlak absolutní

100 kPa (1 bar)

Sací teplota

20 °C

Druh vzdušniny

vzduch

Počet válců

3

Počet stupňů

1

Průměr válce

75 mm

Zdvih pístu

70 mm

Jmenovité otáčky

1450 min-1

Teplota za zpětným ventilem (EK 50)

110°C

Teplota za vzdušníkem (PKS 50)

45°C

Příkon na hřídeli kompresoru

6,5 kW

Chlazení

vzduchem

Mazání

rozstřikem

Množství oleje

1000 g

Druh oleje

M6 AD

Spotřeba oleje

15 g h-1

Výkon elektromotoru

7,5 kW

Napětí; kmitočet

3 + N 380 V; 50 Hz

Hladina hluku La

85 dB (A)

Hmotnost kompresorové stanice (PKS 50)

cca 340 kg

Hmotnost soustrojí (EK 50)

cca 185 kg

Objem tlakové nádoby (PKS 50)

0,3 m2

 

Krátkodobým provozem se rozumí plynulém, nejdéle 15 min. stoupání přetlaku z hodnoty pro trvalý provoz na maximální hodnotu pro krátkodobý provoz s následující půlhodinovou dobou klidu nebo chodu při tlaku dosahujícím nejvýše max. hodnoty pro trvalý provoz.

Poznámka: Technické údaje a technický popis EK 50 a PKS 50 platí i pro EK 50-2 a PKS 50-2.

 

2.3) TECHNICKÝ POPIS

Kompresorové soustrojí sestává z:

 1. Kompresoru 3 JSK 75-2
 2. Elektromotoru
 3. Společného rámu

 

Přemístitelná kompresorová stanice sestává z:

 1. Kompresoru 3 JSK 75-2
 2. Elektromotoru
 3. Společného rámu
 4. Vzdušníku o objemu 300 litrů

 

Rozměrový náčrtek PKS 50, PKS 50-2

Technicky-vykres-kompresor-orlik-PKS50

2.4) TECHNICKÝ POPIS KOMPRESORU 3 JSK 75-2

Kompresor 3 JSK 75-2 je stojatý jednostupňový tříválec. Je sestaven z klikové skříně, klikového mechanismu, válců, souosých ventilů, hlav, dochlazovače, ventilátoru, krytů a odlehčovacího zařízení.

Kliková skříň je litinová, skříňové konstrukce. K přední a zadní stěně skříně jsou připevněna ložisková víka. Spodní část tvoří olejovou vanu. Olej se do klikové skříně nalévá hrdlem po vyšroubování odvzdušňovače.

V bočním víku je umístěna měrná tyčinka, která slouží ke kontrole výšky hladiny oleje. Boční víka slouží ke kontrole, montáží a demontáži ojnic.

Klikový mechanismus sestává z klikového hřídele s kuličkovými ložisky, ojnic, plátů s kroužky a pístních čepů. Klikový hřídel je uložen ve dvou kuličkových ložiskách. Na ojničních čepech klikového hřídele jsou zalícovaný ojnice. V horním oku ojnice je točně uložen plátní čep, který je nalisován v pístu z hliníkové slitiny.

Válce jsou honovány a společně s hlavou a souosým ventilem přitaženy průběžnými šrouby ke klikové skříni.

Souosý ventil je samočinný. Vnitřní část ventilu je sací, vnější výtlačná.

Hlava válce je odlitek z hliníkové slitiny. Žebrování hlavy zajišťuje dobrý odvod tepla. Na výtlačné straně hlavy je připevněn dochlazovač spojený s výtlačným potrubím.

Odlehčovací zařízení slouží ke spolehlivému rozběhu stroje. Po zastavení stroje vypustí tlakový vzduch z potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem a umožní tím rozběh kompresu bez protitlaku.

Ventilátor zajišťuje dobré chlazení stroje. Nasávaný vzduch je usměrňován krytem a veden přes válce, ventily a hlavy válce na dochlazovač.

Hlídač teploty je umístěn v prostoru hlavy válce a nastaven na 110°C +- 5°C. Výrobce OEZ Letohrad označí J5A. 220 V/0,5 A. Hlídač teploty musí být zapojen do obvodu cívky stykače. Zvýší-li se teplota v okolí hlídače nad stanovenou hranici, dojde k automatickému zastavení stroje. Zapnutí nastane samočinně po poklesu teploty na určenou hodnotu. Životnost hlídače teploty – 2000 zapnutí a vypnutí. Po vypnutí je nutné odpojit kompresor od elektrické sítě a provést prohlídku (porucha ventilu, nedostatek oleje, prasklý řemen pohonu ventilátoru apod).

Sací filtr zajišťuje účinnou filtraci nasávaného vzduchu a snižuje hlučnost. Uvnitř tělesa filtru je upevněna vyměnitelná papírová filtrační vložka.

Rám je trubkový, společný pro kompresor i elektromotor a slouží zároveň jako dochlazovač. S kompresorem je spojen žebrovou trubkou. V provedení EK 50 je rám vybaven pojistným ventilem a manometrem a pružně uložen na nosném rámu. V provedení PKS 50 je pružně uložen na vzdušníku.

Zpětný ventil je umístěn za rámovým dochlazovačem a pružným přípojem. Zabraňuje proudění stlačeného vzduchu zpět do kompresoru. V provedení EK 50 je za zpětným ventilem připevněna příruba pro trubku s vnějším průměrem 32 mm.

Vzdušník (pro provedení PKS 50) slouží jako zásobník stlačeného vzduchu. Je ležatý, válcový s klenutými dny, o objemu 300 litrů. Je odzkoušen na předepsaný přetlak. Na spodní části jsou připevněna kolečka. Na víku vzdušníku je umístěn redukční ventil, pojistný ventil, manometr a tlakový spínač, který ovládá automaticky pracovní cyklus kompresoru. Vzdušník je dále vybaven vypouštěcím zařízením a čističem vzduchu.

 

2.5) UMÍSTĚNÍ KOMPRESORU

Kompresor má být umístěn v místnosti dostatečně velké a vysoké. Místnost má být dostatečné větrána, aby v ní vzduch cirkuloval. Nasávaný vzduch musí být čistý, bez prachu, rozprášené barvy, výparů kyselin apod., jinak by mohlo dojít k předčasnému opotřebení stroje. V případě potřeby je nutno vzduch přivádět z prostor mimo místnost, ve které je kompresor umístěn.

ZATĚŽOVÁNÍ KOMPRESORU

Prvních 50 hodin provozu zatěžujte kompresor nejvýše a 80% přípustných hodnot.

 

2.6) OBLUSHA KOMPRESORU

Chcete-li předejít poruchám a tím vyřazení stroje z provozu, dbejte následujících pokynů:

Před prvním spuštěním zkontrolujte, zda je stroj řádně připojen na elektrovodnou síť. Vyšroubujte měrku oleje, zjistěte stav a případně doplňte olej po horní rysku tyčinky. Olej nesmí nikdy klesnout pod spodní rysku.

Při prvním spuštění ihned překontrolujte, zda směr točení kompresoru je shodný s šipkou na krytu náhonu ventilátoru. Točí-li se stroj opačným směrem, ihned jej vypněte a změňte smysl otáčení elektromotoru.

Před každým spuštění při trvalém provozu 1 / za 8 hodin překontrolujte stav oleje v klikové skříni. Sluchem kontrolujte, zda neslyšíte za chodu hluk, nebo nárazy ve stroji, které signalizují poruchu. Kontrolujte napnutí řemenu pro pohon ventilátoru.

Pro mazání kompresoru používejte automobilový olej M 6AF. První výměnu proveďte po 100 hodinách provozu, následující po 500 hodinách provozu. Při teplotách nad 0 °C používejte automobilový olej M 5AD, první rozběh kompresoru provádějte bez protitlaku a kompresor zatěžujte až po dostatečném ohřátí olejové náplně.

 

2.7) PŘÍPADNÉ PORUCHY A JEJICH ODSTRANĚNÍ

Během provozu mohou nastat následující poruchy:

Kompresor nedosahuje jmenovité výkonnosti

Porucha na ventilu (v sací nebo výtlačné části) – ventily rozebrat, vyčistit, případně vyměnit poškozené části.

Prasklé písní kroužky – vyměnit

Znečištění papírová vložka sacího filtru – vyměnit

Vysoká teplota okolí – zajistit větrání místnosti

Kompresor dodává vzduch o malém tlaku

Porucha na ventilu – ventily rozebrat, vyčistit případně vyměnit poškozené díly

Kompresor se přehřívá

Porucha na ventilu – vyčistit

Málo oleje ve skříni – doplnit

Silně znečištěné žebrování – očistit

Volný nebo prasklý řemen pro pohon ventilátoru – napnout řemen nebo vyměnit

Vysoká teplota okolí – zajistit větrání místnosti

Kompresor klepe

Volný pístní čep, volné ojniční ložisko – servis

Nápadné zbytky těsnění nebo karbonu ve válci – vyčistit

Neklidný chod, rázy ve spojce

Vyosení kompresoru a elektromotoru – seřídit

 

2.8) POKYNY PRO ÚDRŽBU

Údržba kompresoru spočívá hlavně v pravidelné kontrole mazacího oleje a jeho včasném doplňování. Další údržba spočívá v čištění ventilu, v kontrole dotažení šroubů, napnutí řemene ventilátoru a čistoty filtrační vložky sacího filtru. Při kontrole a čistění ventilu nejdříve odšroubujete 3 matice přitahující sací potrubí k hlavám a sejměte ho i se sacím filtrem. Pak odšroubujte šrouby M5 s půlkulatou hlavou, přidržující vrchní část kapoty na hlavě kompresoru. Po sejmutí vrchní části kapoty odšroubujte 12 matic M10 průběžných šroubů přitahujících hlavy, souosé ventily a válce ke skříni. Dále odpojte žebrovanou trubku od dochlazovače (4 matice M8) a rámu (4 šrouby M6 s vnitřním šestihranem) z dochlazovače vyšroubujte šroub přípojky vedoucí k odlehčovacímu zařízení. Z průběžných šroubů stáhněte hlavy kompresoru s dochlazovačem jako jeden celek. Stejným způsobem stáhněte souosé ventily. Pří údržbě ventilů se řiďte samostatným návodem. Při montáží zachovejte správné pořadí dílců. Poškozená těsněné nahraďte novými stejné síly. Současně zkontrolujte stav vyměnitelné papírové vložky sacího filtru, dotažení šroubů konzoly ventilátorů k horní ploše klikové skříně a přitažení hřídele ventilátoru do konzoly. Na kompresoru kontrolujte pravidelně (poprvé po 1 měsíci, pak po 3-4 měsících) dotažení všech šroubových spojů. Kontrole spojů po výměně těsnění věnujte zpočátku zvýšenou pozornost. Po 3 měsících kontrolujte napnutí řemene pro pohon ventilátoru. Napnutí řemene ventilátoru proveďte po odpojení trubičky odlehčovacího zařízení a po sejmutí krytu náhonu ventilátoru. Sejměte plechový kroužek řemenice a odeberte distanční podložky po celém obvodě řemenice. Kryt ventilátoru očistěte a opačným způsobem proveďte montáž. Přitom dbejte na řádné nasazení krytu náhonu ventilátoru nesoucího část odlehčovacího zařízení. Odlehčovací zařízení je seřízeno závodem a jeho správná funkce se projeví tak, že po zastavení kompresoru je slyšet sykot vzduchu unikajícího z části vytlačeného potrubí mezi kompresorem a zpětným ventilem. Po odpouštění vzduchu sykot ustane a kompresor je připraven k dalšímu rozběhu. Případné seřízení se provede povolením nízké matice M16X1,5 a pootočením šestihranu OK 17 o 1/6 až 1/3 otáčky doprava a dotažením zajišťovací nízké matice. Zbytečnou manipulaci s odlehčovacím zařízením nedoporučujeme, aby nenastaly obtíže při rozběhu kompresoru, nebo případně spálení elektromotoru.

ÚDRŽBA VENTILU

Spočívá v pravidelném čistění po 400 až 600 hodinách provozu. Čistění se provádí měkkými kartáči po úplné demontáži ventilu. Pro lepší odstranění zbytků spáleného oleje a jiných nečistot namočte součásti do nafty nebo petroleje. Při čištění je nutné chránit před poškozením hlavně dosedací plochy sedel a těsnících desek. Zároveň se při čištění provádí kontrola opotřebení či poškození (koroze, trhliny) všech součástí. Aby se zabránilo únavovým lomům vysoce namáhaných pružících a těsnicích desek je nutné provádět jejich výměnu po 1 200 provozních hodinách.

Demontáž ventilu – po vyšroubování matice dojde k uvolnění všech součástí ventilu.

Montáž ventilu – při montáži je nutné zachovat pořadí a nastavení součástí. Tyto se uloží do příslušných vybrání v sedlech a pomocí šroubů a matic se sedla ks obě dostatečně přitlačí. Pružící desky sací po smontování přiléhají prohnutými jazýčky na těsnící desku. Správnost smontování ověřte několikerým odtlačením těsnících desek od sedel. Mezi sedly a těsnícími deskami nesmí být vůle. Pro montáž použijte pouze součásti čisté a nepoškozené.

 

2.9) Popis elektrické části přemístitelné kompresorové stanice PKS 50

Úvod: Elektrická výzbroj kompresorové stanice PKS 50 zabezpečuje její automatický provoz. Stanice je určena pro prostřední obyčejné dle ČSN 33 0300. Při připojování na síť musí být splněny požadavky příslušných norem, zejména ČSN 34 1010, ČSN 34 1020, ČSN 34 1025.

Popis elektrické části kompresorové stanice PKS 50: Silová část je tvořena elektroměrem typu AP 132 M – 4 se zvýšeným záběrovým momentem Mz/Mn 3, třemi stykači 25A, nadproudovým relé R100, 18A. Ovládací části obsahuje jistič 6A, časové relé se zpožděným odpadem a vypínač VS16A, kterým se zapíná ovládací obvod. V ovládacím obvodu je zapojen tlakový spínač TSV-5F, osazený na tlakové nádobě a hlídač teploty J5A, upevněný na kompresoru.

Popis činností: Kompresor se spouští přepnutím hlavního vypínače do správné polohy. Při spuštění přes jistič F2, kontakt FA1 (nadproudové relé), kontakt SP1 (hlídač teploty) a kontakt SP2 (tlakový spínač) přivede ovládací napětí na automatický přepínač hvězda – trojúhelník, tvořený stykači KM1,KM2,KM3 a časovým relé KT. Chod kompresorové stanice je řízen automaticky tlakovým spínačem SP2 v závislosti na tlaku vzduchu v tlakové nádobě. Výrobcem nastavený přetlakový rozsah tlakového spínače SP2 lze upravit při dodržení podmínek krátkodobého provozu a maximálního počtu zapnutí kompresorové stanice. Při teplotách olejové náplně kompresoru 0°C a nižších, provede se uvedení soustrojí do provozu – 1. start otočením hlavního vypínače do správné polohy, čímž dojde k přímému rozběhu motoru do trojúhelníku, při kterém je vyšší závěrový moment elektromotoru. Po ohřátí olejové náplně na provozní teplotu, tj. zhruba po prvním natlakování vzdušníku, resp 15 min. chodu, musí obsluha kompresoru přepnout hlavní vypínač do správné polohy, na automatický cyklus v režimu rozběhů hvězda – trojúhelník. Při připojování kompresového soustrojí na veřejnou rozvodnou síť el. energie je třeba se řídit ustanoveními ČSN 33 3320 a vyhláškou FMPE 171/82. Hlídač teploty SP2 je umístěn v prostoru hlavy válce kompresoru. Zvýší-li se teplota v okolí hlídače nad určenou výši, dojde k automatickému vypnutí kompresorové stanice, rozpojením ovládacího okruhu stykačového přepínače hvězda – trojúhelník. Zapnutí nastane samočinně po poklesu okolní teploty na určitou hodnotu. Nastane-li tady automatické vypnutí kompresorové stanice hlídačem teploty je nutno kompresor odpojit od elektrické sítě a provést jeho prohlídku.

Popis elektrické části kompresorového soustrojí EK50

Úvod Kompresorové soustrojí zabezpečuje trvalou dodávku stlačeného vzduchu a je určeno pro prostředí obyčejné ČSN 33 0300. Při připojení na síť musí být splněny požadavky patřičných norem, zejména ČSN 34 1010, ČSN 34 1020, ČSN 34 1025 a ČSN 33 2180.

Popis elektrické části: Kompresorové soustrojí obsahuje elektromotor typu AP 132 M-4. Jako příslušenství se dodává skříňový rozvaděč pro rozběh hvězda – trojúhelník. Hlídače teploty J5A je upevněn na hlavě válce kompresoru. Je k němu připojen kabel CYSY 4 B x 1 b v délce 4 m. Druhý konec kabelu se zapojuje do skříňového rozvaděče. Osazení rozvaděče je shodné s rozvaděčem u kompresorové stanice PKS 50. Činnost soustrojí a jeho spuštění je shodné s kompresorovou stanicí PKS 50. Funkce hlídače teploty SP1 je shodná s funkcí hlídače SP1 kompresorové stanice PKS 50.

Elektricke-schema-kompresorova-stanice-PKS50-380V

 

Popis elektrické části přemístitelné kompresorové stanice PKS 50-2.

Úvod: Elektrická výzbroj kompresorové stanice PKS 50-2 zabezpečuje její automatický provoz, tj. zapínání a vypínání kompresorové stanice. Stanice je určena pro prostředí obyčejné ČSN 33 0300. Při připojení na síť musí být splněny požadavky patřičných norem, zejména ČSN 34 1010, ČSN 34 1020, ČSN 34 1025.

Popis elektrické části: Elektrické zařízení kompresorové stanice PKS 50-2 se skládá ze silové ovládací části. Silová část je tvořena elektromotorem AP 132 M4 stykačem V13D a neproudovým relé typu R 100, 15A. Ovládací část obsahuje jistič WG 6A a vypínač VS 16A, kterým se zapíná a vypíná cívka stykače KM1. V ovládacím obvodu je též zapojen tlakový spínač TSV-5F, který je osazen na tlakové nádobě a hlídač teploty J5A, který je upevněn na kompresoru.

Popis činnosti: Kompresor se spouští hlavním vypínačem F1, který je na pravé straně skříňového rozvaděče. Rozvaděč je upevněn na tlakové nádobě v přední části kompresorové stanice. Při spuštění se přes jistič F2, kontakt FA1 (nadproudové relé), kontakt SP1 (hlídač teploty) a kontakt SP2 (tlakový spínač) přivede ovládací napětí na cívku stykače KM1. Chod kompresorové stanice je řízen automaticky tlakovým spínačem SP2, který podle tlaku vzduchu v tlakové nádobě připojuje nebo odpojuje ovládací napětí cívky stykače KM1 v tlakovém cyklu nastaveném výrobcem a tím zapíná či vypíná stanici. Nastavený přetlakový rozsah tlakového spínače SP2 lze upravit při dodržení podmínek krátkodobého provozu a maximálního počtu zapnutí kompresorové stanice. Hlídač teploty SP2 je umístěn v prostoru hlavy válce kompresoru. Zvýší-li se teplota v okolí hlídače nad určenou výši dojde k automatickému vypnutí kompresorové stanice rozpojením ovládacího okruhu stykače KM1. Zapnutí nastane automaticky po poklesu okolní teploty na určitou hodnotu. Nastane-li tedy automatické vypnutí kompresorové stanice hlídačem teploty, je nutno kompresor odpojit od elektrické sítě a provést jeho kontrolu.

 

2.10) POPIS ELEKTRICKÉ ČÁSTI KOMPRESOROVÉHO SOUSTROJÍ EK50-2

Úvod: Kompresorové soustrojí zabezpečuje trvalou dodávku stlačeného vzduchu. Kompresorové soustrojí je určeno pro prostředí obyčejné ČSN 33 0300. Při připojení na síť musí být splněny požadavky patřičných norem, zejména ČSN 34 1010, ČSN 34 1020, ČSN 34 102 a ČSN 33 2180.

POPIS ELEKTRICKÉ ČÁSTI

Kompresorové soustrojí obsahuje elektromotor typu AP 132 M4. Dále je dodáván jako příslušenství skříňový rozvaděč. Hlídač teploty J5A je upevněn prostoru hlavy válce kompresoru. K hlídači teploty je připojen kabel CYSY 4B /1b v délce 4 m. Druhý konec kabelu je nezapojen a připraven k zapojení do skříňového rozvaděče. Osazení rozvaděče je shodné s rozvaděčem u kompresorové stanice PKS 50-2.

Elektricke-schema-kompresorova-stanice-orlik-psk50-2

Popis činnosti: Kompresor se spouští hlavním vypínačem F1, který je na pravé straně skříňového rozvaděče. Při spuštění se přes jistič F2, kontakt FA1 a kontakt SP1 přivede ovládací napětí na cívku stykače KM1. Funkce hlídače teploty SP1 je shodné s funkcí hlídače teploty SP1 kompresorové stanice PKS 50-2.

Obsluha kompresorových soustrojí EK 50, EK 50-2 a kompresorových stanic PKS 50, PKS 50-2: Spuštění se provádí přepnutím hlavního vypínače do polohy I, zastavení přepnutím vypínače do polohy 0.

 

PKS-50-2-typovy-list-kompresoru

2.11) Závěrečná upozornění:

Kompresorová soustrojí jsou dodávána bez přívodního kabelu a kabelů k propojení elektromotor se skříňovým rozvaděčem. Kompresorové stanice jsou dotovány bez přívodního kabelu. Připojení na elektrovodnou síť si zajistí uživatel podle vlastních podmínek. Provedení elektrické instalace pro kompresorová soustrojí a kompresorové stanice a vlastní propojení kompresorových soustrojí se skříňovým rozvaděčem musí odpovídat platným normám ČSN a mí je provádět pouze osoba znalá. Pro obsluhu elektrické části zařízení platí ustanovení ČSN 34 3100. Prohlídky a opravy kompresorů provádějte za klidu stroje a při vypnutém hlavním vypínači elektrického proudu. Při výměnách a čištění zpětného ventilu dbejte při jeho montáži do potrubí na správné umístění. Teflonové sedlo zpětného ventilu musí být umístěno u příruby, která je blíž ke kompresoru. Nesprávně zabudovaný ventil by způsobil havárii kompresoru. Tlaková nádoba je technickým zařízení, jehož provoz a údržba se řídí ČSN 69 0012. Kondenzát lze z tlakový nádoby vypouštět za klidu stroje a při nulovém přetlaku, povolením vypouštěcího šroubu o 2 až 7 otáček. Kompresorová soustrojí i kompresorové stanice jsou určeny pro prostředí obyčejné dle ČSN 33 0300 a N 2 3 dle ČSN 03 8805. Výrobce si vyhrazuje právo na inovační vývoj bez promítnutí do tohoto návodu. Výrobce doporučuje zvedání kompresorových stanic:

Pomocí vysokozdvižného vozíku tak, že se nosné vidlice vozíku provléknou nápravou podvozku v podélné ose vzdušníku.

Zavěšením pomocí lan, uchycených za nápravy podvozku vzdušníku.

Zařízení mohou obsluhovat pouze osoby, které byly s obsluhou stroje prokazatelné seznámeny a mají k obsluze písemné pověření vystavené provozovatelem. Technická data a popis kompresorů platí pro sériové provedení. Při dodávkách atypických strojů dle požadavku odběratele nejsou provedené zvláštní úpravy v této dokumentaci zahrnuty.

 

Rozpis-dilu-kompresoru-Orlik-3JSK75

Kompresor-orlik-dily-vykres-3JSK75-planek  

2.12) NÁHRADNÍ DÍLY KOMPRESORŮ EK 50, PKS 50, EK 50-2 a PKS 50-2

Sada těsnění

5B-529 Těsnění (mezi dochlazovač a výtlačné potrubí)

4N-559 Těsnění (mezi dochlazovač a hlavu)

4V-0026 Těsnění (mezi hlavu a ventil)

AV-0373 Těsnění pod válec

4N-661 Těsnění bočního víka

4N-582 Těsnění (ložiskové víko u odlehč. Zařízení)

4N-572 Těsnění ložiskového víka

5N-558 Těsnění pod souosý ventil

4N-766 Těsnění (za zpětný ventil)

 

Pístní kroužek těsnící průměr 75

Pístní kroužek stírací průměr 75

Pístní kroužek stírací s expanderem a průměrem 75

12-082/2-K Samočinný ventil souosý

Klínový řemen (BARUM INDUSTRIAL)

08/10 001 Sací filtr

3V-0503 Pružná spojka

1V-0274 Kryt spojky

3V-0419 Zpětný ventil

01/30 166 Ucpávka

3V-0125 Redukční ventil

   

2.13) Revizní zpráva - revize tlakové nádoby / vzdušník kompresoru JSK

Revizni-zprava-kompresor-orlik-vzdusnik-tlakova-nadoba

 

3) NÁVOD PRO TLAKOVÝ SPÍNAČ TSA KOMPRESORU ORLÍK JSK 75
tlakovy-spinac-kompresor-orlik-75

tlakovy-spinac-sroub-tsa3s10s-0-50-0-70-mpa-zpa-09071

 

3.1) Nastavení tlakového rozsahu spínače TSA pro kompresory Orlík JSK 75:

Nastaveni-zapinaciho-vypinaciho-tlaku-spinac

 

 

3.2) Tlakový diagram pro nastavení zapínacího a vypínacího tlaku spínače TSA

Tlakovy-diagram-TSA-tlakovy-spinac

 

3.3) PŘIPOJENÍ TLAKOVÉHO SPÍNAČE PRO KOMPRESOR ORLÍK DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Tlakovy-spinac-TSA-orlik-jsk75-zapojeni

 

 

Tlakovy-spinac-kompresoru-Orlik-JSK75-original 

 

4) NÁVOD PRO TLAKOVÝ SPÍNAČ CONDOR MDR 3 S ODFUKEM PRO KOMPRESORY ORLÍK JSK / DSK 75 

Tlakový spínač pro nejnovější kompresory Orlík JSK 75 a DSK 75 s elektronickým odfukem nahrazující mechanický odfuk přes řemenici a šroub odlehčení používaný v posledních nejnovějších kompresorů Orlík DSK a JSK 75 z 90. let. Tento tlakový spínač používaný dodnes na všech nových pístových kompresorech s elektronickou ochranou přepětí, jištěním a zejména elektronickým odfukem přes modifikovanou zpětnou klapku. Tyto kompresory se poznají podle černého plastového bočního krytu náhonu řemenu ventilátoru, přes který již nevede (narozdíl od původního stříbrného hliníkového krytu) mechanický odfuk přes systém šroubu odlehčení a trubičku

Kompresor Orlík JSK DSK 75_tlakový spínaš s odfukem_nejnovější modely

 

- pro nejnovější verze kompresoru JSK a DSK 75 z 90. let

- s elektronickým odfukem

- možnost nastavení tlakové diference rozsahu spínacího / vypínacího tlak

- nastavení spínacího tlaku 3 až 9 bar (0,3 - 0,9 Mpa resp. 3 - 9 bar)

- nastavení vypínacího tlaku 7 až 11 bar (0,3 - 0,9 Mpa resp. 3 - 9 bar)

- pro napětí na tři fáze:  3 x 380/400 V

 • Orlík 1 JSK 75
 • Orlík 2 JSK 75
 • Orlík 3 JSK 75
 • Orlík 2-3 DSK 75

 

 Tlakovy-spinac-kompresoru-Orlik-JSK-DSK-75-Condor-MDR3

Tlakovy-spinac-Condor-kompresory-orlik-jsk75

4.1) Schéma zapojení tlakový spínač Condor MDR 3 s odfukem

Zapojeni-tlakovy-spinac-kompresor-orlik-condor-MDR3-odvzdusnovaci-ventil